Samen beter

Behandeling

Eerste afspraak op eigen initiafief/zonder verwijzing

Deze afspraak bestaat uit een intake en een aantal testen. Dit heet een screeningsgesprek. Dit is zeer belangrijk omdat we in dit gesprek eventuele ernstige ziekten en/of problemen uitsluiten, de zogenaamde rode vlaggen. Dit is de taak die eerst de huisarts uitvoerde. Hierna vind een uitgebreid onderzoek plaats. Met behulp van deze gegevens en de testresultaten zullen wij in overleg met u een behandelplan opstellen.

Eerste afspraak op verwijzing van een specialist of huisarts

Deze afspraak bestaat uit een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek en een korste eerste behandeling gericht op de diagnose van de verwijzende arts en behandelend fysiotherapeut Halverwege en aan het eind van de samen afgesproken behandelreeks wordt het resultaat met u geëvalueerd en aan het einde een verslag van de behandelingen aan uw verwijzend arts gestuurd. We hebben trainingsprogramma's ontwikkeld die zijn weerga niet kennen in de moderne fysiotherapie. U traint individueel medisch verantwoord onder begeleiding van speciaal opgeleide fysiotherapeuten. Voorbeelden zijn: Revalidatie na Total knee, Revalidatie na Total hip, Chronische rugpijnen, Frozen shoulder, Rugtriathlon, Nektriathlon. Wij streven ernaar maximaal 9 deelnemers te plaatsen in een groep die dezelfde trainings of revalidatie doelen hebben.