Samen beter

Fysiotherapie

In het Paramedisch Centrum werken wij als fysiotherapeuten nauw samen met de andere disciplines in het centrum.

Dit geeft veel voordelen voor u als patiënt. Wij streven erna om te werken volgens het principe van de paramedische zorgstraat. Dat houdt in dat u met uw klacht centraal staat, en dat wij als afdeling fysiotherapie er naar streven om de klacht bij de oorzaak aan te pakken. En indien nodig ook andere disciplines bij de behandeling te betrekken.

Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelen, daarom volgen wij regelmatig cursussen om ons verder te specialiseren.

Voor meer informatie m.b.t. behandeling van rugklachten bekijk onze website Rug-Care Helmond


Specialisaties:

* Rug- en nekklachten - Rug-Care

*rug- en nek triathlon

* Frozen shoulder

* Medische fitness instructie/therapie

* RSI

>* Bekkenbodemttraining in samenwerking met de Oefentherapie Mensendieck

* Golftherapie

* Reflex dystrofie

* Total knee * Total hip

* Whiplash

* Arbeidstherapie en reintegratie

* Taping/bracing

* Revalidatie na kijkoperatie's, neerplastiek, meniscus