Samen beter

Logopedie

Mijn naam is Jeannette Niewerth-Grijpstra. Ik ben sinds 1993 als logopedist werkzaam in het Paramedisch Centrum - West

Zijn er problemen op het gebied van de communicatie? Bij de logopedist bent u aan het juiste adres. Klachten die terugvoeren op de taal, de spraak, de stem, het gehoor, de adem en het slikken zijn het werkterrein van de logopedist. Dit geldt voor alle leeftijden.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars voor 100% vergoed vanuit het basispakket.

Voor meer informatie over logopedie kunt u terecht op de website van de logopedievereniging.