Samen beter

Behandeling

Eerste afspraak:

Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Je eerste afspraak bestaat uit een anamnese (vraag gesprek)en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek vraag ik je welke klachten je hebt en welke activiteiten in het dagelijks leven problemen geven. In het lichamelijk onderzoek zal ik je houding van je totale lichaam bekijken. Want je lichaam werkt altijd als één geheel. Ik zal je dan uitleggen waardoor jouw klachten ontstaan en wat je kunt leren om de klachten zelf te beinvloeden. Dan weet je waar we de komende behandelingen aan gaan werken.


Behandeling:

Tijdens de behandeling leer je door middel van oefeningen je lichaam beter kennen en beheersen. Ik stel het zeer op prijs als je vragen stelt tijdens de behandeling. Hoe beter je snapt hoe je lichaam werkt, des te beter je weet wat je op een gezonde kunt doen in het dagelijks leven. Met gebruik van spiegels en oefenmateriaal leer ik je nieuwe bewegingen aan. Deze bewegingen ga je thuis oefenen en toepassen in je dagelijkse activiteiten.

Je hebt op elk moment van de dag áltijd de keuzen:

Ik doe iets op een andere manier, zodat ik het wel kan doen wat ik wil, maar zonder of met minder klachten.

Ik leer je adequaat keuzen te maken. Zo leer je thuis en op je werk bewust bewegen.

Omdat het aanleren van een nieuwe beweging lastig is, is dagelijks oefenen noodzakelijk. Dan ga je het snelst vooruit. Je moet aan de ene kant de oefeningen doen om nieuwe vaardigheden te leren, en aan de andere kant leren nadenken over hoe je die vaardigheden in je dagelijks leven gaat toepassen. Heel veel bewegingen zijn onbewuste automatismen. Mijn passie is om deze automatismen samen met jou te achterhalenom dan samen met jou de beste oplossing te bedenken.Ik leer je zelf ontdekken welke activiteiten in het dagelijks leven een rol spelen bij het ontstaan van de klachten. Ook kunnen andere factoren van invloed zijn dan alleen je houding en bewegingspatroon. Dit kunnen bijvoorbeeld verkeerde stoelen zijn, stress et cetera. Ik leer je ontdekken wat het effect van deze factoren zijn op je lichaam, en wat je kunt doen om dit effect te verminderen.

Zo kun je ook voor lange termijn leren te bewegen zonder, of met zo min mogelijk klachten.


Einde behandeling

Omdat de behandeling gericht is op duurzame verbetering, is het mogelijk om een of meerdere keren per jaar een 'update' te vragen. waarbij een gerichte vraag behandelt kan worden. met name wanneer klachten terug komen, andere kalchten ontstaan of de situatie dusdanig verndert is dat een adequate aanpassing wenselijk is.