Samen beter

Praktijk

Ik ben Anke Schoones uit Beek en Donk, afgestudeerd oefentherapeut Cesar aan de Hogeschool Utrecht. Aangesloten bij zorgverzekeraars, de beroepsvereniging en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Naast mijn werk in Paramedisch Centrum West ben ik ook verbonden aan een praktijk voor oefentherapie in Apeldoorn.

Mensen stimuleren tot gezond beweeggedrag is mijn drijfveer en passie. Als oefentherapeut neem ik een coachende rol aan, samen werken we aan klachtvermindering. Dit bereiken we door onder andere bewustwording, ontspanning en aanpassing van houding- en bewegingsgedrag.