Samen beter

Behandeling

Eerste consult

Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten waarin een goed beeld wordt verkregen van uw vraag ten aanzien van uw wensen, uw voedingspatroon, leefstijl, werk en (eventuele) medische problematiek (ook medicatie gebruik etc.) Er wordt voor u een dieetadvies opgesteld.

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten duren 15-30 minuten waarin de voortgang besproken wordt en u begeleid wordt om de behandeldoelen te behalen. Er wordt verdere informatie en adviezen gegeven.

Met verwijzing
Wanneer u een verwijzing heeft voor dieetadvisering heeft u vanuit de basisverzekering recht op 3 uur dieetadvisering. Eventueel heeft u recht op meer dieetadvisering als dat in uw aanvullende verzekering zit.
Een huisbezoek kan op verzoek van een arts ook tot de mogelijkheden behoren.
Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars.
Heeft u diabetes, te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol of COPD, dan kan het zijn dat u in een ketenzorgtraject valt.
Meestal komt u dan ook op controle bij de praktijkondersteuner. Dieetadvisering wordt dan volledig vergoed en komt dan niet ten laste van het eigen risico.
Vraag uw praktijkondersteuner om een verwijzing. Ik heb contracten met de zorggroepen Pozob en Elan.

Zonder verwijzing
U kunt ook zonder verwijzing bij de diëtiste terecht. Vraag echter eerst even na bij uw verzekeraar of dit mag. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden dieetadvisering zonder verwijzing (bv. CZ). Komt u zonder verwijzing, dan zal ik u eerst een aantal vragen stellen om in te schatten of ik u terug verwijs naar de (huis-)arts.